Upper Knife~Pfaff Hobbylock 784,786, 788

$15.95

Upper knife Pfaff Hobbylock

SKU: 340406 Category:

Description

Upper knife for Pfaff Hobbylock including Pfaff 784, 786,788